CRM ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ

CRM ՍՏՐԱԹԵԳ ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Շուտով

: :

Ոլորտային լուծումների մշակում

Ֆինանսների, մարկեթինգի և վաճառքների ավտոմատացում

Ոլորտային ինտերֆեյսների մշակում

Բիզնես գործընթացների աուդիտ և ավտոմատացում

Աշխատակազմի պրոֆեսիոնալ ուսուցում և ատեստավորում

Ոչ տիպային ինտեգրացում (1C, ArmSoft և այլն)

Տեխնիկական և խորհրդատվական սպասարկում

Ռեսուրսների կառավարման համակարգերի մշակում

Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում, պրոյեկտների կառավարում

Աշխարհը փոխելու համար հարկավոր է սկսել քեզանից:
Եվ մենք որոշեցինք դա ապացուցել մեր սեփական օրինակով:

Բիզնեսի ավտոմատացումը շքեղություն չէ:
CRM համակարգերի շուկան այլևս չի լինի ինչպես նախկինում:

0001 Երևան, Թումանյան 22

+374 44 125 000

facebook.com/crmarmenia

Ստանալ Խորհրդատվություն
Պարտադիր դաշտեր (*)