ՀԾ-Բանկ

ՀԾ-Բանկ համակարգը ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության ավտոմատացման լուծում է: Այն նախատեսված է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային և վճարահաշվարկային ընկերությունների բիզնես-գործընթացներն ապահովելու համար։ Համակարգը կառուցված է բիզնես-գործընթացների ղեկավարման հատուկ տեխնոլոգիական միջուկի հիման վրա: Այն թույլ է տալիս գործող համակարգում նկարագրել նոր գործընթացներ և փոփոխել եղածները: Այս հնարավորության շնորհիվ կազմակերպությունները մեծ ազատություն են ստանում իրենց յուրահատկություններն ինքնուրույն ավտոմատացնելու և արդյունավետ կերպով համակցելու հարցում::

Տվյալների փոխանակում

Սի Ար Էմ Քոնսալթինգ ընկերության ավտոմատացման համակարգի հետ համակցումը էապես մեծացնում է կազմակերպությունների միջև կատարվող բիզնես-գործընթացների արդյունավետությունը: Ճկուն և ընդլայնելի տեխնոլոգիական պլատֆորմը թույլ է տալիս սերտ համակցում կատարել ավտոմատացման համակարգերի հետ: Դա շուկայի փոփոխվող պահանջներին արագ արձագանքելու ունակություն է ապահովում Ֆինանսական կազմակերպության համար: