бизнес процесс
business process

Ի՞նչ է ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ

Մեր ներքին տեղեկատվական անվտանգության ստորաբաժանումը մշտապես վերահսկում է ծրագրավորողների կողմից ստեղծված նոր ծրագրային կոդը:Այն բաղկացած է անվտանգության սպառնալիքների մոդելավորումից, հարձակումների տարբեր մակարդակներից, տարբեր մեթոդների և փորձերի միջոցով պորտալի տեխնիկական ջարդման իրականացումից:

Ներքին աուդիտ

Բիզնես գործընթացների ավտոմատացումը ծրագրային համակարգի ներդնում է, որն իրականացնում է տիպային ընթացակարգեր ժամանակակից ալգորիթմներով:Խոսքը փաստաթղթերի կազմման և թողարկման, հաշվապահական հաշվառման, պահեստի գործառնությունների մոնիտորինգի մասին է:Նման նորարարությունների շնորհիվ կազմակերպության աշխատանքի մակարդակը որակապես բարձրանում է: Բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համար կատարվում է ներքին և արտաքին աուդիտ:

Արտաքին աուդիտ

Չնայած այն հանգամանքին, որ տարբեր TT լուծումներ՝ մասնավորապես 1C-Битрикс24-ը, մեծ ուշադրություն են դարձնում ծրագրային ապահովման արտադրանքի անվտանգության խնդիրներին և վեբ հավելվածների անվտանգ զարգացմանը, անվտանգության նոր մակարդակի ապահովման և հաճախորդների համար Սի Ար Էմ Քոնսալթինգը անցկացնում է արտադրանքի անվտանգության անկախ աուդիտ: Աուդիտի գործընթացն ինքնին ներառում է ընկերությունների համար նախկինում ներդրված crm համակարգի և բիզնես գործընթացների համապատասխանության վերլուծություն։

Աուդիտը ներառում է.

Աջակցող գործընթացներ

Ստանդարտ գործողությունների կատարման կարգը փոխվում է, օրինակ՝ հաշվապահական հաշվառման և պահեստային փաստաթղթերի ստեղծում, հաշվետվություններ, հայտարարություններ, ուղղումներ և թարմացումներ։

Գործառույթներ

Խոսքը որոշումների ձևավորման մասին է, որոնց նկատմամբ կիրառվում են միասնական կանոններ. Պահեստների հայտերի ստեղծում և մատակարարման սխեմաներ:

Բիզնես

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ներդնում: Կիրառվում է վերլուծական ցուցանիշների համակարգ: Մեկ տեղեկատվական տարածքում փաստաթղթերի համար նշանակվում են կատարողներ, ժամկետներ և վերահսկող գործողություններ: Տարբեր ապրանքներին և նախագծերին վերաբերող միջոցառումները միանում են հետևողական շղթաների, ինչի շնորհիվ վերահսկողություն կարող է իրականացվել ցանկացած պահի պլանավորված կամ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար: Հասանելի են վերլուծություններ, որոնց հիման վրա գնահատվում են իրականացված գործողությունների եկամտաբերությունն ու արդյունավետությունը:

CRM Битрикс24-ն ունի հզոր գործիքներ բիզնես գործընթացները ավտոմատացնելու համար: Եվ այն,ինչը հնարավոր չի լինի անել նրանց օգնությամբ, մենք կիրականացնենք `ընդլայնելով Битрикс24-ի գործառույթը` օգտագործելով ներկառուցված API:

business

Битрикс24-ում բիզնես գործընթացների կոնստրուկտոր

Լուծումներ
  • բիզնես գործընթացները լրահոսում,
  • բիզնես գործընթացները էություներում («Լիդ», «Կոնտակտ», «Ընկերություն», «Գործարք»),
  • բիզնես գործընթացները ֆայլերում,
  • բիզնես գործընթացները ցուցակներում,
  • «Լիդ» և «Գործարք» էությունների ավտոմատացում,
  • փաստաթղթաշրջանառության կարգավորում,
  • կազմակերպության աշխատանքի կոորդինացում ,
  • հայտարարագրերի և հաշիվ-ապրանքագրերի ստորագրում,
  • ընդհանուր առաջադրանքների համաձայնեցում,
  • հաշվետվությունների պատրաստում:

Անհատական բիզնես
գործընթացներ Битрикс24-ում

Անհատական ինտերֆեյսներ

Ստեղծում ենք ինտերֆեյսներ, որոնք արագացնում են աշխատանքը և ցույց են տալիս լրացուցիչ տեղեկատվությունը: Օրինակ՝ հաշվետվությունները:

Անհատական լոգիկա

Բիզնես գործընթացների համար տվյալները համակարգում։ Битрикс24-ում առանց բիզնես գործընթացների կոնստրուկտորի սահմանափակումների:

Աշխատանք առաջադրանքների հետ

Անհատական բիզնես գործընթացները կարելի է կառուցել առաջադրանքերի հիման վրա: Իսկ իրենց հնարավորությունները շատ ավելի լայն են, քան առաջադրանքներինը, որոնք կիրառվում են բիզնես գործընթացների կոնստրուկտորում:

Համակարգի տարբեր մասերը կապելու հնարավորություն

Ապահովում ենք առաջադրանքների, գործարքների, օրացույցի և փաստաթղթերի հետ աշխատանքը Битрикс24-ի սկավառակում: