ERP ստրատեգը մշակվել է ՍԻ ԱՐ ԷՄ Քոնսալթինգ ընկերության կողմից, որի հիմքում օպերացիոն բիզնես գործընթացների ամբողջական ավտոմատացումն է, ոլորտային առանձնահատկությունների հաշվառումը, ինչպես նաև ռեսուրսների մուտքերի և ելքերի հաշվառման համակարգը: Այն ներառում է այնպիսի մոդուլներ, ինչպիսիք են