Դրամական միջոցների հոսքերի օպերատիվ կառավարման համար ավտոմատացված համակարգի ներդնումն ապահովում է