Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության
հիմնական գործառությներն են.

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության առավելություններն են

  • փաստաթղթերի կենտրոնացված, կառուցվածքային և համակարգված պահպանում էլեկտրոնային արխիվում,

  • տպագրության, փոստային առաքման և թղթե հաշիվ-ապրանքագրերի պահպանման համար ծախսերի կրճատում,

  • փաստաթղթի ձևավորման և մշակման ընթացակարգերին միանման մոտեցում(գրանցում, համաձայնեցնում և այլն),

  • փաստաթղթերի առաքման, գրանցման և համաձայնեցման համար նախատեսված ժամանակի կրճատում,

  • փաստաթղթերի ստորագրման արագություն,,

  • շուրջօրյա առցանց ռեժիմով փաստաթղթերով ցանկացած գործողություն իրականացնելու հնարավորություն. որոնել, ներբեռնել, տպել, ստուգել, մերժել,ինչպես նաև հետևել դրանց շարժին,

  • փաստաթղթերի արագ որոնում,

  • փոխանակման գաղտնիությունն ապահովվում է փաստաթղթերը ծածկագրելով,

  • էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը (EDS) ապահովում է ստորագրողի նույնականացումը և փոխանցվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը,

  • Էլեկտրոնային փաստաթղթերի առաքումը երաշխավորվում է փաստաթղթաշրջանառության օպերատորի կողմից:

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության
համակարգի ներդնում

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը գործարկելու համար անհրաժեշտ է

Յուրաքանչյուր աշխատող,ով լիազորված է ստորագրել էլեկտրոնային փաստաթղթեր, պետք է ունենա էլեկտրոնային ստորագրություն: Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ ստեղծելով՝ կազմակերպությունները կարող են ոչ թե տպել փաստաթղթերը, այլ պահպանել դրանք էլեկտրոնային արխիվում