Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության
հիմնական գործառությներն են.

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության առավելություններն են

  • >փաստաթղթերի կենտրոնացված, կառուցվածքային և համակարգված պահպանում էլեկտրոնային արխիվում,
  • >տպագրության, փոստային առաքման և թղթե հաշիվ-ապրանքագրերի պահպանման համար ծախսերի կրճատում,
  • >փաստաթղթի ձևավորման և մշակման ընթացակարգերին միանման մոտեցում(գրանցում, համաձայնեցնում և այլն),
  • >փաստաթղթերի առաքման, գրանցման և համաձայնեցման համար նախատեսված ժամանակի կրճատում,
  • >փաստաթղթերի ստորագրման արագություն,,
  • >շուրջօրյա առցանց ռեժիմով փաստաթղթերով ցանկացած գործողություն իրականացնելու հնարավորություն. որոնել, ներբեռնել, տպել, ստուգել, մերժել,ինչպես նաև հետևել դրանց շարժին,
  • >փաստաթղթերի արագ որոնում,
  • >փոխանակման գաղտնիությունն ապահովվում է փաստաթղթերը ծածկագրելով,
  • >էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը (EDS) ապահովում է ստորագրողի նույնականացումը և փոխանցվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը,
  • >Էլեկտրոնային փաստաթղթերի առաքումը երաշխավորվում է փաստաթղթաշրջանառության օպերատորի կողմից:

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության
համակարգի ներդնում

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը գործարկելու համար անհրաժեշտ է

Յուրաքանչյուր աշխատող,ով լիազորված է ստորագրել էլեկտրոնային փաստաթղթեր, պետք է ունենա էլեկտրոնային ստորագրություն: Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ ստեղծելով՝ կազմակերպությունները կարող են ոչ թե տպել փաստաթղթերը, այլ պահպանել դրանք էլեկտրոնային արխիվում