Նախագծերի հմուտ կառավարումը կենսական նշանակություն ունի որակյալ ծրագրային ապահովում ստանալու գործընթացում: Մեզ մոտ հավաքվել են ոլորտում տարիների փորձ ունեցող մասնագետներ, որոնք աշխատում են նախագծերի կառավարման ամենատարածված մոդելներով. Agile (Disciplined agile, Scrum, Kanban, Prince և այլն) և Waterfall: