SMS ավտոմատացումը նախկինում սահմանված ժամանակացույցով հաղորդագրություններն ավտոմատ ուղարկելու հնարավորությունն է: Ուղղակի անհրաժեշտ է գրել SMS-ի տեքստը, ներբեռնել ստացողների ցուցակը և սահմանել SMS-ի ժամանակացույցի մեջ ուղարկման ամսաթիվը: