01

Մատակարարման պլան

Մոդուլը հնարավորություն է տալիս կազմել մատակարարման ծրագիր հետևյալ ցուցիչների հիման վրա.

 • ապրանքի առկայությունը պահեստում,
 • մատակարարի կողմից առաքման միջին ժամանակի հաշվառում,
 • ներքին ապրանքաշրջանառության հնարավորությունների վերլուծության արդյունք,
 • իրացվելիության ցուցիչ,
 • սեզոնայնություն,
 • վաճառքի արդյունքների վերլուծություն ըստ ապրանքանիշի և այլն: Վերջում մոդուլը տրամադրում է վաճառքների դիագրամ ըստ շուկաների, խանութների և KPI-ների:

Մատակարարման օրացույց (մոդուլ` նախագծված Սի Ար Էմ Քոնսալթինգի կողմից)

Մոդուլը, VRM-ի և մատակարարման կանխատեսումների հիման վրա, հնարավորություն է տալիս որոշել յուրաքանչյուր մատակարարից որոշակի ապրանքներ և դրանց քանակները պատվիրելու պահանջվող ժամկետը: Մոդուլը նաև ձևավորում է հերթական գնումների համար պատվերների ցուցակ, որն սկսում է համապատասխան բիզնես գործընթաց Բիտրիքս 24-ում:

02

Մատակարարի էջ և վերլուծություն

Մատակարարի էջ (մոդուլ` նախագծված Սի Ար Էմ Քոնսալթինգի կողմից)

Էջը մատակարարի մասին պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • նուն-ազգանուն,
 • ամագործակցության մեկնարկի սկիզբ,
 • ռաքման միջին ժամկետները,
 • պրանքային դիրքերի քանակ,
 • ործարքների ընդհանուր գումար,
 • նումների միջին հաճախականություն
 • ռաքումների/գնումների քանակ
 • իջին ստուգում,
 • ընթացիկ պատվերի միավոր ապրանքի միջին քանակը,
 • հերթական պատվերի միջին արժեքը,
 • գործողությունների հիման վրա կարգավիճակ/երաշխավորում: Վաճառված ապրանքի ժամանակացույց, որն ունի ֆիլտրման հնարավորություն՝ ըստ հետևյալ կատեգորիաների.
 • շրջան
 • պահեստ/խանութ
 • կատեգորիա/ենթակատեգորիա
 • ապրանք:

Առաքումներ (մոդուլ` նախագծված Սի Ար Էմ Քոնսալթինգի կողմից)

Մոդուլը յուրաքանչյուր մատակարարի համար ձևավորում է մատակարարման ձագար,ինչպես նաև գործարկում է ըստ նախնական մշակված փուլերի առաքմանը հետևելու բիզնես գործընթաց:

Գնումներ

Եթե վաճառողի հետ պայմանագիրը սահմանվում է որոշակի նվազագույն պատվերի չափով, ապա, երբ գումարը հասնում է նվազագույն պատվերի ընդհանուր բաժնի որոշակի տոկոսի, համակարգը առաջարկում է որոշակի ապրանքներ կամ այլ վաճառող ապրանքանիշերի ապրանքների գնում, ինչը հնարավորություն կտա ձևավորել անհրաժեշտ նվազագույն գումարը հաջորդ գնումների համար: