01

Մատակարարման պլան

Մոդուլը հնարավորություն է տալիս կազմել մատակարարման ծրագիր հետևյալ ցուցիչների հիման վրա.

 • ապրանքի առկայությունը պահեստում,

 • մատակարարի կողմից առաքման միջին ժամանակի հաշվառում,

 • ներքին ապրանքաշրջանառության հնարավորությունների վերլուծության արդյունք,

 • իրացվելիության ցուցիչ,

 • սեզոնայնություն,

 • վաճառքի արդյունքների վերլուծություն ըստ ապրանքանիշի և այլն: Վերջում մոդուլը տրամադրում է վաճառքների դիագրամ ըստ շուկաների, խանութների և KPI-ների:

1.1 Մատակարարման օրացույց (մոդուլ` նախագծված Սի Ար Էմ Քոնսալթինգի կողմից)

Մոդուլը, VRM-ի և մատակարարման կանխատեսումների հիման վրա, հնարավորություն է տալիս որոշել յուրաքանչյուր մատակարարից որոշակի ապրանքներ և դրանց քանակները պատվիրելու պահանջվող ժամկետը: Մոդուլը նաև ձևավորում է հերթական գնումների համար պատվերների ցուցակ, որն սկսում է համապատասխան բիզնես գործընթաց Բիտրիքս 24-ում:

02

2. Մատակարարի էջ և վերլուծություն

2.1 Մատակարարի էջ (մոդուլ` նախագծված Սի Ար Էմ Քոնսալթինգի կողմից)

Էջը մատակարարի մասին պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

 • անուն-ազգանուն,

 • համագործակցության մեկնարկի սկիզբ,

 • առաքման միջին ժամկետները,

 • ապրանքային դիրքերի քանակ,

 • գործարքների ընդհանուր գումար,

 • գնումների միջին հաճախականություն

 • առաքումների/գնումների քանակ

 • միջին ստուգում,

 • ընթացիկ պատվերի միավոր ապրանքի միջին քանակը,

 • հերթական պատվերի միջին արժեքը,

 • գործողությունների հիման վրա կարգավիճակ/երաշխավորում: Վաճառված ապրանքի ժամանակացույց, որն ունի ֆիլտրման հնարավորություն՝ ըստ հետևյալ կատեգորիաների.

 • շրջան

 • պահեստ/խանութ

 • կատեգորիա/ենթակատեգորիա

 • ապրանք:

2.2 Առաքումներ (մոդուլ` նախագծված Սի Ար Էմ Քոնսալթինգի կողմից)

Մոդուլը յուրաքանչյուր մատակարարի համար ձևավորում է մատակարարման ձագար,ինչպես նաև գործարկում է ըստ նախնական մշակված փուլերի առաքմանը հետևելու բիզնես գործընթաց:

2.3 Գնումներ

Եթե վաճառողի հետ պայմանագիրը սահմանվում է որոշակի նվազագույն պատվերի չափով, ապա, երբ գումարը հասնում է նվազագույն պատվերի ընդհանուր բաժնի որոշակի տոկոսի, համակարգը առաջարկում է որոշակի ապրանքներ կամ այլ վաճառող ապրանքանիշերի ապրանքների գնում, ինչը հնարավորություն կտա ձևավորել անհրաժեշտ նվազագույն գումարը հաջորդ գնումների համար: